Personlig service

Private & erhverv

Uforpligtende tilbud

Ekspropriation

​Ekspropriation er i følge Gyldendals Ordbog "en tvungen afståelse af ejendomsret eller andre formuerettigheder mod fuld erstatning... Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning".

Ekspropriation sker typisk i forbindelse med anlæg af veje, jernbaner, havne, militære installationer samt ledningsanlæg af forskellig art.Vi har stor viden og erfaring med ekspropriation og hjælper dig både, hvis din grund skal eksproprieres eller, hvis du skal erhverve et areal ved ekspropriation.

Vi kan hjælpe dig med:

  • ​Rådgivning og vejledning i forhold til at sikre dig at dine rettigheder bliver respekteret og indgrebet på din ejendom bliver tilstrækkeligt kompenseret, hvis du bliver udsat for ekspropriation.
  • ​Rådgivning, arealberegning, erstatningsfastsættelse, udarbejdelse af aftaler, afholdelse og gennemførelse af ekspropriationsforretning og matrikulær berigtigelse efter endt anlægsarbejde, hvis du står overfor at skulle erhverve et areal ved ekspropriation. Det kan eksempelvis være i forbindelse med hjemmel i vej- eller miljølovgivning.  

Ønsker du at høre mere?

Lad os tage et uforpligtende møde, hvor vi snakker om dine/jeres ønsker og forventninger.

Kontakt os her

Robert Jakobsen Landinspektører ApS

CVR: 38229591

 Find os på kortet

Hjemmesiden er udarbejdet i samarbejde med Christinethorsen.dk