Personlig service

Private & erhverv

Uforpligtende tilbud

Skel og hegn

Hvis du skal sælge din ejendom eller købe er vigtigt at få opmålt og fastlagt ejendommens skel, så du bedre kan undgå fremtidige nabostridigheder om skellets placering. Som regel vil det registrerede skel være sammenfalden med ejendommens hegn og hæk, men det er ikke sikkert. Ifølge lovgivningen vinder “anden mand” hævd over en ejendom, hvis der er udøvet en uberettiget råden eller anvendelse over et areal i mere end 20 år. Eksempelvis kan der vindes hævd, hvis hækken ikke er sat i skel og naboen har rådet over arealet i mindst 20 år, som hvis han var ejer af arealet. Herved kan vi som landinspektør berigtige skellet således, at hækkens placering registreres som skellet mellem ejendommene, hvis der kan opnås enighed herom mellem naboerne.

Hvis du og din nabo er uenige om hvilket hegn eller hæk, der skal være mellem jeres ejendomme og hvor dette hegn skal placeres, har I mulighed for at anmode jeres kommune om at afholde et hegnssyn i henhold til Hegnsloven. Forud for et hegnssyn er det dog nødvendigt at kende skellets placering, da det er grundlaget for hegnssynet.

Vi kan tilbyde dig at:

  • ​opmåle, fastlægge og afsætte skellet/skelpælene omkring ejendommen
  • ​tage stilling til eventuelle uoverensstemmelser mellem de registrerede skel og den retlige ejendomsgrænse.

Ønsker du at høre mere?

Lad os tage et uforpligtende møde, hvor vi snakker om dine/jeres ønsker og forventninger.

Kontakt os her

Robert Jakobsen Landinspektører ApS

CVR: 38229591

 Find os på kortet

Hjemmesiden er udarbejdet i samarbejde med Christinethorsen.dk