Personlig service

Private & erhverv

Uforpligtende tilbud

Afsætningsplan og ​IBS-attest

Når du søger byggetilladelse hos kommunen til f.eks. en tilbygning, vil kommunen typisk stille krav om at der fremsendes en afsætningsplan udarbejdet af en landinspektør og eventuelt også en IBS-attest. En afsætningsplan er er kort, hvor huset er opmålt, tilbygningen er tegnet ind og der er fastlagt skel. En IBS-attest er en forkortelse for Identifikations-, Servitut- og Byggelinjeattest og i den dokumenteres, hvorvidt det nye byggeri overholder ejendommens servitutter, byggelinjer samt højde- og afstand til skel.


​I forbindelse med opførsel af et nyt hus eller en tilbygning er det nemlig vigtigt at sikre sig, at bygningen ligger rigtigt på grunden og ikke ligger for tæt på skel.

Herudover er det vigtigt at undersøge, hvorvidt der er tinglyst byggelinjer, ledninger eller andet på ejendommen for at sikre sig, at bygningen ikke kommer til at ligge i strid med tinglyste servitutter.


​Det er vigtigt at understrege, at kommunen i byggesagsbehandlingen kun undersøger, om huset overholder de servitutter, som kommunen selv har pålagt ejendommen. De undersøger ikke privatretlige servitutter, som også kan være bebyggelsesregulerende. De privatretlige servitutter kan bl.a. indeholde bestemmelser om bygningens højde og afstand i forhold til skel. Viser det sig, at et hus overskrider f.eks. en byggelinje, kan man i værste tilfælde risikere, at huset må nedrives.


​Vi undersøger alle disse forhold, når vi udarbejder afsætningsplan og en IBS-attest, som er din garanti for, at dit nye hus overholder de regler, der gælder for din grund.

Når vi udarbejder en afsætningsplan og IBS-attest, foretager vi:

  • opmåling af den nye bygning eller tilbygning
  • gennemgang af byggetilladelse og projekttegninger
  • undersøgelse af skelforholdene på stedet
  • gennemgang af ejendommes servitutter/deklarationer
  • gennemgang af oplysninger om bygge-, beskyttelses- og fredningslinjer
  • udarbejdelse af en IBS-attest, som dokumenterer hvorvidt det nye byggeri overholder ejendommens servitutter, byggelinjer samt højde- og afstand til skel.

Ønsker du at høre mere?

Lad os tage et uforpligtende møde, hvor vi snakker om dine/jeres ønsker og forventninger.

Kontakt os her

Robert Jakobsen Landinspektører ApS

CVR: 38229591

 Find os på kortet

Rådhustorvet 7, 2. sal

3520 Farum

Telefon: 44 48 81 87

Pilevej 2C
3300 Frederiksværk
​Telefon: 47 78 19 00

E-mail: post@robert-jakobsen.dk

Hjemmesiden er udarbejdet i samarbejde med Christinethorsen.dk