Personlig service

Private & erhverv

Uforpligtende tilbud

Skelforretning

Hvis der er opstået uenighed mellem dig og din nabo om, hvor skellet mellem jeres ejendomme ligger og det ikke er muligt at nå frem til en fælles løsning, kan du rekvirere en landinspektør til at udføre en skelforretning. Det kan f.eks. være i en situation, hvor den ene part mener at have vundet hævd på en del af naboens ejendom.

En skelforretning foregår i grove træk således:

  • Landinspektøren fremskaffer de nødvendige oplysninger for at kunne fastlægge skellet.
  • Herefter afholdes et formelt møde på 1-2 timer, hvor du og naboen har mulighed for at forklare, hvor I mener, at skellet mellem jeres ejendommene er, og hvorfor I mener det. Eksempelvis fordi, en af jer mener at have vundet hævd på et areal.
  • Landinspektøren træffer herefter på baggrund af sine egne undersøgelser samt jeres forklaringer afgørelse om, hvor det ejendomsretlige skel mellem ejendommene er.
  • Det kan imidlertid blive nødvendigt at indhente yderligere oplysninger fra andre parter end de involverede. Det kan f.eks. være tidligere ejere eller andre personer, der har kendskab til ejendommen. I disse situationer kan landinspektøren afbryde mødet og genoptage det på et senere tidspunkt.
  • Hvis I ikke er enige i landinspektørens afgørelse, skal sagen indbringes for domstolene.
  • Når skelforretningen er afsluttet, udarbejder landinspektøren en matrikulær sag, der sendes til registrering hos Geodatastyrelsen.

Det kan være dyrt at afholde en skelforretning og du er velkommen til at ringe til os og få en snak om, hvordan vi bedst kan hjælpe dig i en konkret sag. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at omkostningerne til afholdelse af en skelforretning eventuelt kan blive dækket af retshjælpen i din indboforsikring.

Ønsker du at høre mere?

Lad os tage et uforpligtende møde, hvor vi snakker om dine/jeres ønsker og forventninger.

Kontakt os her

Robert Jakobsen Landinspektører ApS

CVR: 38229591

 Find os på kortet

Rådhustorvet 7, 2. sal

3520 Farum

Telefon: 44 48 81 87

Pilevej 2C
3300 Frederiksværk
​Telefon: 47 78 19 00

E-mail: post@robert-jakobsen.dk

Hjemmesiden er udarbejdet i samarbejde med Christinethorsen.dk