Personlig service

Private & erhverv

Uforpligtende tilbud

Syn og skøn

En syn og skønssag er en retssag, hvor retten har behov for faglig viden inden for et givet område og derfor anmoder en fagperson, en skønsmand, om at besvare nogle spørgsmål som bevisførelse i en sag. Når en landinspektør indkaldes som fagperson, vil det være i en sag, hvor den landinspektørfaglige ekspertise er nødvendig. Det kan f.eks. være, at der skal fastslås om nogle skelpæle er placeret rigtigt. Det kan også være spørgsmål om nogle opmålingstekniske eller matrikulære forhold eller lign.

En syn- og skønssag foregår således:

  • Den part, som ønsker syn og skøn, skal udarbejde et forslag til de spørgsmål, der ønskes besvaret af skønsmanden. Dette kaldes et skønstema. Modparten får mulighed for at kommentere forslaget, og herefter skal det godkendes af retten. Spørgsmålene til skønsmanden skal være neutrale og relevante i forhold til den konkrete sag, som parterne er involverede i.
  • Syn- og skønsmanden udpeges af retten ofte efter indstilling fra de involverede parter.
  • Syn- og skønsmanden foretager en undersøgelse af det, som sagen drejer sig om og laver en skriftlig besvarelse af de spørgsmål, som er blevet stillet i skønstemaet. Besvarelsen hedder en syn- og skønserklæring.
  • Syn og skønserklæringen afleveres til retten og herefter har parterne som udgangspunkt mulighed for at stille supplerende spørgsmål.

De parter, som er involverede i retssagen, skal selv betale udgiften til syn og skøn og det kan være en bekostelig affære. Du er velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om, hvad vi kan hjælpe dig med i en konkret syn- og skønssag, som kræver vores landinspektørfaglige viden.

Ønsker du at høre mere?

Lad os tage et uforpligtende møde, hvor vi snakker om dine/jeres ønsker og forventninger.

Kontakt os her

Robert Jakobsen Landinspektører ApS

CVR: 38229591

 Find os på kortet

Rådhustorvet 7, 2. sal

3520 Farum

Telefon: 44 48 81 87

Pilevej 2C
3300 Frederiksværk
​Telefon: 47 78 19 00

E-mail: post@robert-jakobsen.dk

Hjemmesiden er udarbejdet i samarbejde med Christinethorsen.dk