Personlig service

Private & erhverv

Uforpligtende tilbud

IBS-attest

IBS-attest er en forkortelsen for Identitets-, Servitut- og Byggelinjeattest.

​Når man opfører et nyt hus eller en tilbygning, er det vigtigt at sikre sig, at bygningen ligger rigtigt på grunden og ikke ligger for tæt på skel.

Herudover er det vigtigt at undersøge, hvorvidt der er tinglyst byggelinjer, ledninger eller andet på ejendommen for at sikre sig, at bygningen ikke kommer til at ligge i strid med tinglyste servitutter.

Det er vigtigt at understrege, at kommunen i byggesagsbehandlingen kun undersøger, om huset overholder de servitutter, som kommunen selv har pålagt ejendommen. De undersøger ikke privatretlige servitutter, som også kan være bebyggelsesregulerende. De privatretlige servitutter kan bl.a. indeholde bestemmelser om bygningens højde og afstand i forhold til skel. Viser det sig, at et hus overskrider f.eks. en byggelinje, kan man i værste tilfælde risikere at huset må nedrives.

Vi undersøger alle disse forhold, når vi udarbejder en servitut- og byggelinjeattest. En servitut- og byggelinjeattest er din garanti for, at dit nye hus overholder de regler, der gælder for din grund.

Når vi udarbejder en servitut- og byggelinjeattest, foretager vi:

  • Opmåling af det nye hus.
  • ​Undersøgelse af skelforholdene på stedet.
  • ​Gennemgang af ejendommes servitutter/deklarationer.
  • ​Gennemgang af oplysninger om bygge-, beskyttelses og fredningslinjer.
  • ​Udarbejdelse af en attest, som dokumenterer hvorvidt det projekterede eller udførte byggeri overholder ejendommens servitutter og byggelinjer.

Ønsker du at høre mere?

Lad os tage et uforpligtende møde, hvor vi snakker om dine/jeres ønsker og forventninger.

Kontakt os her

Robert Jakobsen Landinspektører ApS

CVR: 38229591

 Find os på kortet

Hjemmesiden er udarbejdet i samarbejde med Christinethorsen.dk