Personlig service

Private & erhverv

Uforpligtende tilbud

Ideelle anparter

​Hvis ikke din ejendom opfylder betingelserne i ejerlejlighedsloven kan det være muligt at opdele den i ideelle anparter. Vi tilbyder dig derfor:

  • ​Rådgivning om mulighederne samt om fordele og ulemper ved opdeling af din ejendom i ideelle anparter.
  • ​Gennemføre påtegningen af den eksisterende samejeoverenskomst samt udarbejde tinglysningsrids og GML-filer, hvis du ejer en ideel anpart eller er i gang med at købe en og skal have foretaget ændringer af den tinglyste samejeoverenskomst.
  • ​Udarbejdelse tinglysningsrids og GML-filer, hvis der sker ændringer i brugsrettighederne for anparterne, dette gælder både brugsrettigheder til bygningsarealer og havearealer.
  • ​Oprette underblad til den faste ejendom i Tingbogen, hvis du i forvejen har fået tinglyst en samejeoverenskomst.

Hvis du/I har behov for rådgivning og/eller udførelse i forbindelse med at du/I ønsker at omdanne din/jeres ejendom fra at være opdelt i ideelle anpart til at blive opdelt i ejerlejligheder, har vi stor erfaring med hele processen.

Ønsker du at høre mere?

Lad os tage et uforpligtende møde, hvor vi snakker om dine/jeres ønsker og forventninger.

Kontakt os her

Robert Jakobsen Landinspektører ApS

CVR: 38229591

 Find os på kortet

Hjemmesiden er udarbejdet i samarbejde med Christinethorsen.dk