Personlig service

Private & erhverv

Uforpligtende tilbud

Tinglysning

I forbindelse med tinglysning udarbejder vi alt det nødvendige materiale og gennemfører selve tinglysningen af servitutter og deklarationer. Undervejs kan du drage nytte af vores store erfaring med håndtering af tinglysningsopgaver og viden om ejendomsretlige problemstillinger, således vi får løst din opgave mest effektivt.

I forbindelse med selve tinglysningen kan vi forestå følgende arbejde:

  • Udarbejdelse af deklarationstekst.
  • ​Indhentning af tinglysningsfuldmagter.
  • ​Opmåling (hvis det nødvendigt).
  • ​Udarbejdelse af tinglysningsrids.
  • ​Anmeldelse til Tinglysningsretten.

Ejer du et hus i en haveforening, en vindmølle eller et sommerhus og skal have optaget en lån, vil det være nødvendigt at få oprettet en “bygning på lejet grund”. I den forbindelse tilbyder vi:

  • ​Opmåling af bygningens omfang.
  • ​Udarbejdelse af et tinglysningsrids
  • ​Anmeldelse til Tinglysningsretten om oprettelse af din bygning på lejet grund således bygningen får et bygningsblad i Tingbogen under den samlede faste ejendom.

Hvis du er advokat eller har hyret en advokat til at udarbejde en deklaration, som kræver geografisk stedfæstelse af rettigheden, kan vi også hjælpe dig med udarbejdelse af tinglysningsrids enten på baggrund af tekniske kort og data eller opmåling.

Ønsker du at høre mere?

Lad os tage et uforpligtende møde, hvor vi snakker om dine/jeres ønsker og forventninger.

Kontakt os her

Robert Jakobsen Landinspektører ApS

CVR: 38229591

 Find os på kortet

Hjemmesiden er udarbejdet i samarbejde med Christinethorsen.dk