Personlig service

Private & erhverv

Uforpligtende tilbud

Udstykning, arealoverførsel og sammenlægning

Vi rådgiver og udfører arbejde inden for ændring af skel.
Det kan eksempelvis være, hvis du har købt et stykke jord af naboen, ejer flere ejendomme, som skal samles til én eller hvis du har en grund, som er stor nok til at udstykke.

Vi kan derfor tilbyde dig:

  • ​Rådgivning i forhold til hvorvidt, du kan købe/sælge et stykke grund, der grænser op til din nabo, om din grund er stor nok til udstykning samt muligheder for at samle flere grunde til én.
  • ​Rådgivning hvis vi kan forudse, at sagen medfører problemer i forhold til offentlige myndigheder, panthavere i ejendommen eller andre rettighedshavere.
  • ​​Opmåling af din ejendom og udarbejdelse af de nødvendige kort og dokumenter.
  • ​​Indhentning af de fornødne tilladelser hos kommunen, eventuelle andre myndigheder samt Tinglysningsretten.
  • ​​Evt. tinglysning af et arealoverførselsskøde på din ejendom og modtagerejendommen.
  • ​Kontakt til panthaverne og indhentning accept af den matrikulære forandring, hvis dette er nødvendigt.
  • ​Udarbejdelse og indsendelse af din sag til Geodatastyrelsen til godkendelse og registrering.

Ønsker du at høre mere?

Lad os tage et uforpligtende møde, hvor vi snakker om dine/jeres ønsker og forventninger.

Kontakt os her

Robert Jakobsen Landinspektører ApS

CVR: 38229591

 Find os på kortet

Rådhustorvet 7, 2. sal

3520 Farum

Telefon: 44 48 81 87

Pilevej 2C
3300 Frederiksværk
​Telefon: 47 78 19 00

E-mail: post@robert-jakobsen.dk

Hjemmesiden er udarbejdet i samarbejde med Christinethorsen.dk